Interculturele communicatie

Trainingen en workshops bij/voor organisaties

Wanneer organisaties veelkleuriger (willen) worden, heeft dat gevolgen voor de communicatie binnen die organisaties. Bij (interculturele) communicatie gaat het er om dat mensen met verschillende achtergronden elkaar begrijpen en dat de verschillen niet als stoorzenders fungeren. Het is van belang dat men op de hoogte is van elkaars normen en waarden. Ieders gedrag, opvattingen en kijk op de wereld worden immers voor een belangrijk deel bepaald door de cultuur waarin men is opgegroeid.

Bij deze trainingen van BT&P Advies wordt u bewust gemaakt van de invloed van cultuur op de manier waarop wordt gecommuniceerd en leert u goed om te gaan met de hiervoor genoemde verschillen, overeenkomsten en misverstanden.
U krijgt diverse culturele en communicatieve vaardigheden aangeleerd, gericht op de contacten en omgang met personen met een andere etnische herkomst, maatschappelijke achtergrond of cultuur. Er ontstaat respect en meer begrip voor elkaars cultuur, visie, situatie, standpunten, wijze van reageren, praten en handelen. U leert misverstanden in interculturele situaties te herkennen of te voorkomen en u leert hoe u de communicatie kunt verbeteren.

Workshops Wonen en werken in het buitenland

Deze workshops van BT&P Advies zijn bestemd voor medewerkers (en partners) die zich gaan richten op wonen en werken in het buitenland: Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Engeland, VS. Andere landen in overleg.
De workshops zijn altijd gericht op een bepaald land of regio. Elk land c.q. elke regio heeft immers zijn (eigen)aardigheden.

Naast veel praktische zaken die u moet regelen bij een (tijdelijk) vertrek naar het buitenland is het natuurlijk zeer van belang dat de communicatie goed verloopt. Een goede taalkennis helpt u daarbij. Maar dat is niet het enige. Ook begrip en kennis van culturele achtergronden en zakelijke gewoontes zijn van belang voor een succesvol optreden.

De workshop geeft u inzichten in uw nieuwe woon- en werkomgeving.
U leert over de sociale en zakelijke aspecten in uw nieuwe omgeving over scholen, cultuur, politiek, economie en gedragspatronen. U leert de do’s en dont’s.
Het doel van de training is praktische vaardigheden te leren die meteen toepasbaar zijn in de praktijk. Aan de hand van opdrachten, simulaties en rollenspellen leert u meer vertrouwen te krijgen in uw communicatie en handelen.

Meer informatie en/of offerte

In onze offertes worden alle trainingskosten opgenomen, waaronder ook de kosten van eventuele intakegesprekken, lesmateriaal, eventuele ontwikkeling en accommodatie.

Wilt u meer informatie over onze trainingen en workshops Interculturele communicatie of een offerte aanvragen, klik dan hier.