Trainingen NT2 zijn trainingen voor anderstaligen die zich tijdelijk of permanent in ons land vestigen of al gevestigd hebben en voor wie Nederlands de tweede taal is of nog moet worden.