Privacy

Wanneer u informatie aanvraagt of op een andere manier een reactie van BonTalen & Partners BV vraagt, via de website of anders, vragen we u om enkele (persoonlijke) gegevens aan te geven zoals uw naam en e-mailadres. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden als zodanig door ons behandeld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw aanvraag en/of reactie te behandelen, u te voorzien van de juiste informatie of om contact met u te kunnen opnemen ten behoeve van (eventuele aanbiedingen van) onze producten en dienstverlening.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  • BonTalen & Partners zal zich volledig aan de eisen van deze wet houden.
  • Uw (persoonlijke) gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het betreffende doel, te weten het (kunnen) verzorgen van een goede en effectieve training door/voor BonTalen & Partners.
  • Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen alleen worden ingezien door daartoe bevoegde medewerkers van BonTalen & Partners.
  • Er zal tijdig aan u worden gevraagd of u toestemming geeft voor het vastleggen, verwerken en gebruiken van uw (persoonlijke) gegevens. En, waar nodig voor een goede en effectieve training, voor het doorgeven van uw gegevens aan de betreffende trainer(s), opdrachtgever(s) en/of cursist(en).
  • De opslag en doorgifte van uw gegevens zijn beveiligd via de gebruikelijke moderne technieken. Dit om het risico van datalekken zoveel mogelijk te reduceren.
  • U kunt te allen tijde inzage krijgen in uw (persoonlijke) gegevens, zoals bekend bij BonTalen & Partners, en indien gewenst uw gegevens door ons laten verwijderen.

Wij verwijzen u graag verder naar de Wet AVG, zie bijvoorbeeld https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving.