Trainingen Nederlands

Leren van de Nederlandse taal, voor alle vaardigheden (schriftelijk en mondeling), op alle niveaus en voor elke doelgroep.

Een training of cursus Nederlandse taal op maat van BonTalen & Partners zorgt ervoor dat deelnemers succesvol kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, het sociale leven en het onderwijs. Uw wensen bepalen de training en de inhoud.

Bij trainingen Nederlands maakt men vaak onderscheid in trainingen Nederlands als tweede taal (NT2) en Nederlands als eerste taal (NT1).
Trainingen NT2 zijn trainingen voor anderstaligen die zich tijdelijk of permanent in ons land vestigen of al gevestigd hebben en voor wie Nederlands de tweede taal is of nog moet worden. Trainingen NT1 zijn trainingen voor Nederlandstaligen die om uiteenlopende redenen hun mondelinge en/of schriftelijke taalvaardigheden willen/moeten verbeteren.