Trainingen vreemde talen

Heeft u contacten met het buitenland? Moet u dikwijls telefoneren, e-mailen, vergaderen, onderhandelen, presentaties geven, corresponderen of een informeel gesprek voeren in een vreemde taal?
Goede communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, is een voorwaarde voor succesvol zaken doen. Het is van essentieel belang dat uw informatie ook helder en duidelijk overkomt bij al uw buitenlandse relaties.

Een zakelijke taaltraining op maat van BonTalen & Partners helpt u eventuele taalbarrières te overwinnen en uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid te optimaliseren. In een praktische functiegerichte training of cursus leert u de taalhandelingen die voor uw werk nodig zijn.