Uitvoeren van Language audits

Goede communicatie, zowel met uw relaties als met uw collega’s, is een voorwaarde voor het optimaal functioneren van uw organisatie.
Met een language audit (taal- en communicatieonderzoek) inventariseert BT&P Advies de taal- en communicatiebehoeften van uw organisatie. Vervolgens brengen wij de huidige vaardigheden van uw medewerkers in kaart en geven wij adviezen voor verbetering.

Het gaat hierbij om vragen als:

  • Komen de huidige taal- en communicatieve vaardigheden van uw medewerkers overeen met de eisen die hun functies meebrengen?
  • Verlopen alle contacten met uw (buitenlandse) relaties goed?
  • Is de onderlinge communicatie effectief en adequaat?
  • Zijn alle rapporten, notities en e-mails duidelijk en prettig leesbaar?

Onze processtappen zijn achtereenvolgens:

  1. Wij inventariseren de taal- en communicatiebehoeften van uw organisatie. Daartoe brengen wij de voor hun functie vereiste vaardigheden van de medewerkers in kaart. 
  2. De huidige vaardigheden van de medewerkers worden goed bekeken en geanalyseerd.
  3. Tenslotte brengen wij een advies uit voor het oplossen van knelpunten en voor de verbetering van de vaardigheden.

In het advies komen de volgende zaken aan de orde:

  • Welke verbeteringen zijn voor wie, waar en waarom gewenst/nodig.
  • Hoe en wanneer moeten/kunnen deze verbeteringen, als mogelijk vervolgtraject, gerealiseerd worden.

In een afrondend gesprek lichten wij het advies toe en bespreken het met u. In een volgende fase kunnen zaken uit het advies worden opgepakt.