BonTalen & Partners is actief voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches. Sinds 1997 hebben wij veel succesvolle projecten uitgevoerd.

We hebben een grote kennis van branchespecifieke en functiespecifieke taalvaardigheden opgebouwd. Vakterminologie wordt geïntegreerd in onze trainingen op maat. Onze deskundige trainers hebben ervaring in de hierna genoemde vakgebieden en branches en hebben veel kennis van vaktaal.

De vakgebieden waarin wij actief zijn
– Management
– Innovatie en ontwikkeling
– Marketing en sales
– HRM
– Financiën
– Juridische zaken
– ICT
– Techniek
– Logistiek
– Uitvoering
– Administratie
– Secretariaat

De branches waarbij wij actief zijn
– Aannemers, bouwbedrijven
– Accountantskantoren, belastingadviseurs, adviesbureaus
– Advocatenkantoren
– Afvalverwerkende bedrijven
– Arbodiensten
– Automotive
– Banken
– Beveiligingsbedrijven
– Chemische industrie
– Dienstverlenende organisaties
– Drukkerijen, grafische industrie
– Energiebedrijven, nutsbedrijven, waterbedrijven
– Facilitaire Dienstverlening
– Farmaceutische industrie en groothandel
– Gemeenten
– Gezondheidszorg, ziekenhuizen, zorginstellingen, medische bedrijven
– Handelsondernemingen
– ICT bedrijven, computerbedrijven, multimedia bedrijven
– Industrie
– Ingenieursbureaus
– Justitie
– Klimaattechniek
– Kunst en cultuur
– Kwekerijen
– Land- en tuinbouworganisaties
– Machinefabrieken
– Makelaars
– Marketingbedrijven, reclamebureaus
– Meet- en regeltechniekbedrijven
– Metaalverwerkende bedrijven
– Milieubeheer organisaties
– Omroepen
– Onderwijsinstellingen, trainingsinstituten
– Onderzoeksbureaus, researchcentra
– Overkoepelende organisaties
– Politie
– Post- en pakketbedrijven
– Productiebedrijven
– Provinciale en regionale overheden
– Re-integratiebedrijven
– Rijksoverheid
– Schoonmaakbedrijven
– Sociale Diensten
– Sociale Werkvoorziening
– Staalindustrie
– Stichtingen
– Transportbedrijven
– Uitgeverijen
– Uitzendorganisaties
– UWV
– Vakverenigingen
– Vastgoedbedrijven
– Verpakkingsindustrie
– Verzekeringsbedrijven
– Voedingsindustrie, vleesverwerkende bedrijven, pluimveebedrijven
– Vluchtelingenorganisaties
– Waterschappen
– Welzijnsorganisaties
– Winkelketens, warenhuizen
– Woningbouwverenigingen
– Woningstichtingen, woonbedrijven
– En nog vele andere branches!