Profiel docenten/trainers talen en communicatie

Wij hanteren onder andere de ‘Beroepsstandaarden Talendocent’, zie www.levendetalen.nl.

Wij werken graag samen met enthousiaste, gekwalificeerde en ervaren professionals die in staat zijn de leerwensen van de klant om te zetten in praktische trajecten. Als taaldocent/taaltrainer en communicatietrainer zorgt u voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de trajecten.
U creëert een optimale leeromgeving in zowel individuele als groepstrainingen.
U houdt nieuwe ontwikkelingen op uw vakgebied bij, zoekt zoveel mogelijk naar aanknopingspunten met de dagelijkse praktijk en past deze toe bij de lessen.
U zorgt dat de training aansluit bij het kennis- en vaardigheidsniveau van de cursist(en) en hanteert diverse werkvormen. U bent verantwoordelijk voor het eindresultaat van de cursist(en), ook met betrekking tot toetsen en examens. Daarnaast begeleidt u de cursist(en) bij het maken van een portfolio, bewaakt u de voortgang en rapporteert hierover.

Taaldocenten/taaltrainers en communicatietrainers beschikken in ieder geval over:
•een HBO of academisch werk-/denkniveau
•een relevante onderwijsbevoegdheid
•ervaring met het geven van cursussen/trainingen/onderwijs op het gebied van taal en/of communicatie aan volwassenen (en/of kinderen en jongeren)
•een goede computervaardigheid
•kennis van relevante onderwijsmethoden
•een flexibele, pro-actieve en resultaatgerichte instelling

Verder geldt specifiek:
•Voor docenten/trainers Nederlands als tweede taal (NT2) is een specialisatiecursus NT2 gewenst.
•Voor docenten/trainers vreemde talen hebben wij een voorkeur voor (near) native speakers en is ervaring met de zakelijke cultuur (in het buitenland) een pre.